Katalog szkoleń - Tomasz @LAFK_pl Borek

mailto:Tomasz.Borek@gmail.com

JVM - 3 dni

Wydajność Javy (kodu i maszyny wirtualnej), narzędzia JDK i GNU/Linux, odśmiecanie w tym nowe algorytmy jak G1, 0 czy Epsilon, pamięć, start maszyny wirtualnej, wycieki zasobów, OOME, zrzuty sterty i wątków, diagnostyka

Dla: programistów (każdy starszy programista powinien to znać), administratorów i utrzymaniowców zwłaszcza Javowych programów

Program w PDFie

Wątki - 3-5 dni

Synchronizacja z preferencją i bez (ang. biased locking); nisko- i wysokopoziomowe API wielowątkowe; Runnable, Callable, FutureTask i inne; (nie)bezpieczne operacje z klasy Thread, wait i notify, cykl życia wątku, wątki demoniczne, java.util.concurrent: niepodzielne API, blokady realizujące klasę Lock, egzekutory oraz synchronizatory z tego pakietu, wątki z punktu widzenia maszyny wirtualnej i systemu operacyjnego, wielowątkowe API z Javy 7-9, inne podejścia do wielowątkowości, sprzęt a wielowątkowość, bariery pamięci, model spójności pamięci (sprzętowy i Jawy), wsparcie języka dla wielowątkowości: porządek zdarzeń, możliwe wykonania, final i volatile. Kod bezpieczny wątkowo, OOME, zrzuty sterty i wątków, diagnostyka.

Dla: programistów (każdy starszy programista powinien to znać, a pozostałym się po prostu przyda)

Program w PDFie

Git - 3 dni

szkolenie z linii poleceń, budowanie repo od zera, komendy hydrauliczne i porcelanowe, wiedza, zrozumienie, ćwiczenia. add, commit, push, pull, fetch, merge, rebase, config, alias, remote, show, diff, status, log, reset, revert, rerere, reflog, cherry-pick, ls-files, ignore, stash, describe, tag. Haki i debug Gita. Operacje na historii.

Dla: każdego zainteresowanego Gitem. Z tego szkolenia skorzystali dotąd sysadmini, programiści, devopsi, czy twórcy stron internetowych.

Program w PDFie